Terugbetaling

Is er terugbetaling mogelijk op mijn behandelingen?

Tegemoetkoming ziekenfondsen

De meeste ziekenfondsen betalen vanaf een bepaalde leeftijd uw pedicurebehandeling gedeeltelijk terug. 

Als erkend medische pedicure heeft u via mij ook recht op deze tegemoetkomingen.

Ik help u met veel plezier om deze terugbetaling aan te vragen.

Welke ziekenfondsen voorzien een terugbetaling?

Christelijke Mutualiteit

CM biedt haar leden die diabetespatiënt zijn een tegemoetkoming van 5 euro met een maximum van 20 euro aan bij een bezoek aan de pedicure.  Meer info op de site van de CM

Liberale Mutualiteit

Wie de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of omwille van ziekte of handicap nood heeft aan voetverzorging krijgt een jaarlijkse tegemoetkoming tot 30 euro in de kosten van verzorging door een pedicure. Meer info op de site van de Liberale Mutualiteit.

Bond Moyson

Bent u ouder dan 65 jaar of gaaat u om medische redenen naar de pedicure, dan heb je als lid van Bond Moyson recht op een terugbetaling van 12.60 euro per jaar. Meer info op de website van Bond Moyson.

Partena

Per pedicurebehandeling voorziet Partena Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5 euro, met een maximum 6 sessies per jaar. Meer info op de website van Partena.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Laat je regelmatig je voeten verzorgen? OZ betaalt een tegemoetkoming van € 2,50 per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar. Meer info op de website van het OZ.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Vanaf 60 jaar ontvangt U een financiële tegemoetkoming van 5 x 5,00€ per jaar. Alle info en waarden vindt u op de website van het VNZ.